رهایی

بایگانی

آخرین مطالب

  • ۲۱ آبان ۹۸ ، ۰۰:۱۶ بترس
  • ۲۰ آبان ۹۸ ، ۲۳:۵۴ چته؟
  • ۲۰ آبان ۹۸ ، ۲۳:۴۶ منم

ای بابا من چه مرگم شده

بنده خدا
۲۱ آبان ۹۸ ، ۱۱:۰۶ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

هر جوری که شده خودت رو نجات بده

بنده خدا
۲۱ آبان ۹۸ ، ۰۸:۵۴ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر
محض رضای خدا بترس
بنده خدا
۲۱ آبان ۹۸ ، ۰۰:۱۶ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

بیدار شو محض رضای خدا

بنده خدا
۲۱ آبان ۹۸ ، ۰۰:۰۹ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

یا امام حسین علیه السلام من چم شده

بنده خدا
۲۱ آبان ۹۸ ، ۰۰:۰۸ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

چه قدر کوچیک شدی تو پسر

بنده خدا
۲۱ آبان ۹۸ ، ۰۰:۰۳ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر
چه مرگت شده؟
منگل شدی؟
بنده خدا
۲۰ آبان ۹۸ ، ۲۳:۵۴ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

مردم فکر چی هستن تو فکر چی؟

بابا خودت رو نجات بده

خدایا یعنی من برمیگردم به زندگی

بنده خدا
۲۰ آبان ۹۸ ، ۲۳:۵۲ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر
اونی که زندگیش رو باخته منم
یا فاطمه الزهرا سلام الله علیه خودت منو برگردون به زندگی
بنده خدا
۲۰ آبان ۹۸ ، ۲۳:۴۶ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

هی میگن صبور باش هر چی کشیدم از صبره

بنده خدا
۲۰ آبان ۹۸ ، ۲۳:۲۳ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر